Cene

Cene bez klub kartice

3700 Ft (EUR 14)
(iznad 25 godina)
2700 Ft (EUR 11) (do 25 godina)

Cene sa klub karticom

5000 Ft (EUR 19) (Godišnja registracija)
2700 Ft (EUR 11) (iznad 25 godina)
1800 Ft (EUR 7) (do 25 godina)

Masaža

Sportska masaža 9500 Ft (EUR 35) (40 minutna duboko-tkivna, snažna masaža)
Švedska masaža 6000 Ft (EUR 22) (Osvežavajuća, 30 minutna relaksaciona masaža)
Švedska masaža 7000 Ft (EUR 26) (Osvežavajuća, 45 minutna relaksaciona masaža)
Švedska masaža 8000 Ft (EUR 29) (Osvežavajuća, 60 minutna relaksaciona masaža)

Solarijum

5 minuta 400 Ft (EUR 1,5) (Solarium Ergoline – EU 0,3 solarne cevi)

Svi ostali popusti su dostupni sa klub karticom.
Ulaznica obuhvata 1 komad peškira i par papuča.
Extra peškir: 300 Ft (1 Euro)
Povratak: Važeča aktuelnog dana košta 600 Ft (2 Euro) i obuhvata 1 peškir i par papuča.
Karte sa popustom prazničnim danima NE VAŽE

Pogodnosti sa klub karticom:

Nojbolje vreme za posetu saune:

Svaki dan izmedju 17:00 i 22:00