Cene

Cene bez klub kartice

7,000,- Ft (€ 20)
(iznad 25 godina)
5.000,- Ft (€ 14,50) (do 25 godina)

Cene sa klub karticom

12.000,- Ft (€ 36) (Godišnja registracija)
  4.000,- Ft (€ 11.50) (iznad 25 godina)
  2.400,- Ft (€ 7) (do 25 godina)

Masaža

Sportska masaža 12.000,- Ft (€ 36) (40 minutna duboko-tkivna, snažna masaža)
Švedska masaža 8.000,- Ft (€ 24) (Osvežavajuća, 30 minutna relaksaciona masaža)
Švedska masaža 9.000,- Ft (€ 27) (Osvežavajuća, 45 minutna relaksaciona masaža)
Švedska masaža 10.000,- Ft (€ 30) (Osvežavajuća, 60 minutna relaksaciona masaža)

Solarijum

5 minuta 600 Ft (€ 1,5) (Solarium Ergoline – EU 0,3 solarne cevi)

Svi ostali popusti su dostupni sa klub karticom.
Ulaznica obuhvata 1 komad peškira i par papuča.
Extra peškir: 500 Ft (€ 1,50)
Povratak: Važeča aktuelnog dana košta 800 Ft (€ 2,50) i obuhvata 1 peškir i par papuča.
Karte sa popustom prazničnim danima NE VAŽE

Pogodnosti sa klub karticom:

  • Cena sa popustom
  • Sesta kupljena karta u pola cene
  • Dvanaesta kupljena karta besplatna

Nojbolje vreme za posetu saune:

Svaki dan izmedju 17:00 i 22:00